طرح مرمت و بازسازی خانه تاریخی شعاع الدوله - ابوسعید

مرمت

طرح مرمت و بازسازی خانه تاریخی شعاع الدوله - ابوسعید

مرمت

پروژه های مرمت منزل مسکونی دکتر محمد معین و امیر جاهد مناره ها و برج آرامگاهی کاراباغلار کشور آذربایجان خانه تاریخی شعاع الدوله – ابوسعید

بازسازی

خانه زعفرانیه

بازسازی

پروژه های بازسازی منزل مسکونی دکتر محمد معین و امیر جاهد مناره ها و برج آرامگاهی کاراباغلار کشور آذربایجان خانه زعفرانیه (خانه امینی) خانه تاریخی شعاع الدوله – ابوسعید

معماری و طراحی

معماری و طراحی

پروژه های معماری و طراحی ویلای مسکونی محمد شهر کرج مناره ها و برج آرامگاهی کاراباغلار کشور آذربایجان خانه زعفرانیه (خانه امینی) خانه تاریخی شعاع الدوله – ابوسعید

ارتباط با ما

تماس با ما

ارتباط با ما از طریق روش های زیر

خيابان شهيد بهشتی، خيابان صابونچی، خيابان هشتم، پلاك ٤

phone_forwarded

021-88513147
021-88513148
021-88736540
021-88513149
021-88764474

021-88736256

email

frostamifar@soomeh.net
info@soomeh.net