ویلای سیلاژ

توضیحاتی در باره این پروژه

ساختمان ویلای سیلاژ در حاشیه ی روستای میچکار از توابع استان مازندران واقع شده است.

در روند طراحی این ویلا توجه به مولفه های معماری بومی، از جمله جزئیات و مصالح و فرم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. علاوه بر آن استفاده از تکنیک های جدید اجرایی ساختمان در کنار احترام به ارزش های معماری سنتی منطقه و همچنین در نظر گرفتن خواسته های کارفرما از سایر عوامل مدنظر طراحی است.

ساختمان متشکل از دو طبقه‌ی مسکونی یک طبقه خدماتی بر روی پلتفرم سنگی قرار گرفته است. دسترسی پیاده از طریق یک پل از سمت جاده به ساختمان تامین شده است و دسترسی پیاده با درنظر گرفتن شیب تند زمین سایت ، در کم شیب ترین بخش سایت با رمپی کوتاه به سمت حیاط ورودی جانمایی شده است.

کارفرما

دکتر پوستین دوز

مدیر پروژه و طراحی

فرزاد رستمی فر

همکاران طراحی معماری

فرزاد رستمی فر

علیرضا شهامت‌نژاد

گلسا همراهی

سال

1400

محل

مازندران روستای میچکار

دسته بندی
پروژه های معماری