طرح مرمت و بازسازی بدنه میدان حسن آباد

توضیحاتی در باره این پروژه

قرارداد مرمت و بازسازی بدنه شمال غرب میدان حسن آباد براساس اهداف تعیین شده در طرح ساماندهی میدان حسن آباد در سال  1378  با سازمان زیبا سازی شهر تهران منعقد و تحت  نظارت عالیه  مدیریت میراث فرهنگی  استان تهران در نیمه دوم  سال 1379 به  اتمام رسید.

در زمان دائر بودن کارگاه مرمت صرف  نظر از بازسازی پوسته، به استحکام بخشی  مواضع فرسوده و الحاق  سازه های جانبی به ساختمان اصلی  نیز پرداخته شد. عملیات پرده برداری  و افتتاح نمای  مرمت شده در  زمان .مدیریت اولین شورای  منتخب شهر تهران در اردیبهشت ماه 1380 صورت پذیرفت

در راستای اجرای سیاست های  طرح ساماندهی میدان حسن آباد، قرارداد مرمت  و بازسازی بدنه های شمال شرق و جنوب غرب  میدان حسن آباد  در پائیز سال  1380 با سازمان  زیبا سازی شهر تهران  منعقد وعملیات اجرای آن  در تابستان 1381 به اتمام رسید

کارفرما

سازمان زیبا سازی شهرتهران

مدیر پروژه و طراحی

فرزاد رستمی فر

مدیر پیمان

شرکت مهندسین سومه

کاربری

حمل و نقل فضای عمومی شهری

همکاران طراحی معماری

شرکت مهندسین مشاور آمود

سازه

جلال الدین سجادیان

تاسیسات برق و مکانیک

شرکت مهندسین مشاور آمود

سال
محل

تهران ، خیابان حافظ میدان حسن آباد

طرح

گالری تصاویر

دسته بندی
پروژه های مرمت