طرح بازپیرایی نمای بانک ملی حسن آباد

توضیحاتی در باره این پروژه

میدان حسن آباد توسط چهار ساختمان یکسان احاطه شده است که هر کدام گوشه ای ازمیدان را پوشش داده اند.

سازمان زیبا سازی شهر تهران؛در سال 1370 از شرکت مهندسین مشاور آمود درخواست کرد تا بخش های اسیب دیده را بازسازی کند.

به عنوان بخشی از بازسازی ، دو طبقه ساختمان  شیشه ای آبی مدرن متعلق به بانک ملی ایران به سازه قدیمی یکی از چهار ساختمان اضافه شد. فعالیت های مرمت بازگشت به هویت یک جامعه است و یکی از عواملی است برای متحد کردن یک ملت و ادغام عناصر پراکنده یک جامعه.در واقع هویت باید بیشتر در فرهنگ و فضای شهری احیا شود.

تهران تاریخ طولانی دارد اما عدم توجه به هویت و حفظ میراث فرهنگی و فیزیکی باعث شده تا بیشتر ساختمان های باارزش و فضای شهری تخریب شده و به شهری زشت و ناخوشایند مبدل شود.

کارفرما

سازمان زیبا سازی شهر تهران

مدیر پروژه و طراحی

کیومرث کریمی

فرزاد رستمی فر

مدیر پیمان

شرکت مهندسین سومه

کاربری

اداری

همکاران طراحی معماری

شرکت مهندسین مشاورآمود

سازه

جلال الدین سجادیان

تاسیسات برق و مکانیک

شرکت مهندسین مشاور آمود

سال

1378-1379

محل

تهران ، خیابان حافظ میدان حسن آباد

دسته بندی
پروژه های مرمت