ساختمان آپادانا

توضیحاتی در باره این پروژه

طراحی نما جزء مهمترین مراحل طراحی یک ساختمان محسوب می‌شود.  طراحی نما که در بسیاری از موارد بدون اختصاص توجه و دقت خاصی به صورت یک روند روتین صورت می‌گیرد، می‌تواند در صورت نادیده گرفتن اصول به بی هویتی ساختمان و بافت شهر منجر شود. در واقع کیفیت طراحی نمای یک بنا نه تنها در زیبایی و فاخر بودن بنا، بلکه در سطح شهر و نمای شهری نیز تاثیر گذار است.

استفاده از بتن تنها محدود به سفت کاری و سازه بنا نیست بلکه بتن به خصوص بتن اکسپوز امروزه به عنوان یک عنصر در طراحی نمای ساختمان به کار می‌رود . همچنین ترکیب بندی این عنصر با مصالح سنتی طراحی نما از جمله آجر جلوه مناسبی به طرح نما می‌دهد. ایجاد پر و خالی در نما و به اصطلاح ایجاد عمق وسایه  به بنا بعد داده و نما را از حالت 2بعدی خارج می‌کند.

کارفرما

 منتظری – صفاریان

مدیر پروژه و طراحی

فرزاد رستمی فر

همکاران طراحی معماری

فرزاد رستمی فر

علیرضا شهامت‌نژاد

نازلر سیدی

گلسا همراهی

سال

1399

محل

تهران سهروردی

طرح سه بعدی

گالری تصاویر

دسته بندی
پروژه های معماری