دیوار محیطی پارک شهر

توضیحاتی در باره این پروژه

کارفرما

شهرداری منطقه 12

مدیر پروژه و طراحی

فرزاد رستمی فر

سازه

محمدرضا جوانروح

همکاران طراحی

علی احمدی خطیر

طرح و اجرا

شرکت مهندسین سومه

نظارت

شهرداری منطقه 12

سال

1380

محل

تهران،خیابان خیام،خیابان بهشتی

اطلاعات توصیفی:

پارک شهر تهران به عنوان یکی از نمادهای تاریخی فرهنگی شهر تهران ، مورد عنایت شهر وشهروندان بوده است.

دیوار محیطی پارک شهر که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است در پاییز 1380 طی قراردادی با شهرداری   منطقه 12 تهران  و تحت نظارت عالیه مدیریت میراث فرهنگی استان تهران ، حد فاصل  دو دروازه آن توسط این شرکت  مرمت و بازسازی گردید.

طرح

گالری تصاویر

دسته بندی
پروژه های مرمت